Rent to Own Homes near Camp San Luis Obispo Army Base

REO Foreclosure

San Luis Obispo, CA 93405

3 Bedrooms, 2 Baths  

$616,600
More Details
REO Foreclosure

San Luis Obispo, CA 93405

2 Bedrooms, 2 Baths  

$1,763,556
More Details
REO Foreclosure

San Luis Obispo, CA 93401

8 Bedrooms, 8 Baths  

$1,088,900
More Details
REO Foreclosure

San Luis Obispo, CA 93401

4 Bedrooms, 3 Baths  

$800,000
More Details
More Homes Near Camp San Luis Obispo Army Base